Miksi kerho kannattaa toteuttaa?

Matematiikka on yksi ihmiskunnan merkittävimmistä saavutuksista. Matematiikan ansiosta tieteen, teknologian, insinööritaidon, liike-elämän ja hallinnon kehittyminen on ollut mahdollista. Matematiikan rakenteiden moninaisuus ja kauneus ovat osoituksia inhimillisen päättelykyvyn voimasta.

Jotta kansalaiset voivat täysin osallistua yhteiskunnan toimintaan, on heidän osattava matematiikan perusteet. Hyvään matemaattiseen päättelyyn kykenemättömät kansalaiset menettävät mahdollisuuksia osallistua moneen toimintaan, eivätkä he välttämättä selviydy jokapäiväisistä tehtävistä.

Kaikkien nuorten on opittava matematiikkaa. Jotta nuoret voisivat ylipäätänsä oppia, on heidän osattava matematiikkaa.

 Matematiikkakerhon yleiset tavoitteet

  • Kaikkien osallistujien kiinnostus matematiikkaa kohtaan kasvaa.
  • Kaikkien osallistujien usko omiin oppimismahdollisuuksiin paranee.
  • Kaikkien osallistujien luottamus matematiikan tehtävistä suoriutumiseen paranee.
  • Kaikilla osallistujilla on mukavaa, mielenkiintoista ja kehittävää puuhaa.
  • Kaikkien osallistujien lasku-, päättely -, viestintä- ja yhteistyötaidot kohenevat.

Matematiikkakerhon avulla saadaan seuraavia tuloksia

  • Kaikkien osallistujien oppimistulokset paranevat. Koskee matematiikan lisäksi myös muita aineita, joissa tarvitaan lasku-, päättely-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.
  • Kaikkien osallistujien mahdollisuudet hakeutua jatko-opintoihin ja menestyä niissä paranevat.
  • Kaikkien osallistujien mahdollisuudet päästä mielenkiintoisiin ja hyvin palkattuihin töihin paranevat.

Em. pointit tietysti ovat niin tärkeitä, että matematiikan oppimista ei pidä jättää pelkästään koulun ja opettajien hoidettavaksi.  Mitä enemmän kotioloissa matematiikan oppimista tuetaan, sitä paremmin matematiikkaa opitaan. Ehkä paras konsti tukea matematiikan opiskelua on laittaa lapset yhdessä opiskelemaan vähän enemmän ja monipuolisempaa matematiikkaa. Toiseksi paras konsti on tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kerhotapaamisten tunteja.

Miten matematiikkakerho toteutetaan?

Tule mukaan!

Mainokset