Ohjeita

Tunnin suunnittelu

 • valitse aihe
 • valmistele esitys ja/tai materiaalit

Sisällön suunnittelu

 • valitse aihe
 • valmistele
  • esitys (PPT, Google Slides, PDF)
  • jaettavat paperit
  • käytettävät materiaalit

 

Tilojen käyttö

 • Luokan tietokoneen ja esitystekniikan käyttö
  • käyttäjätunnus ja salasana

 

Tuntien vetäjille: Google Driven TUNNIT -hakemisto

 • MALLITUNTI -hakemisto = Valmiit pohjat ja ohjeet tunnin suunnittelemiseksi
 • em hakemisto kopioidaan ja saadaan TUNTI <vuosi.kk.pp> = ko. päivän sisältö
 • PELIT = Kortti- ja noppapeliohjeita

 

 

Turvallisuusohjeita

 • Tunnin jälkeen
 • Sairastapaus
 • Palohälytys
 • Lock-down
Mainokset