Satasen sanat

Laadi taulukko

 • Kaikki aakkoset A-Ö.
 • Aseta arvo jokaiselle kirjaimelle: A=1 €,  B=2 €,  C=3 €, …

Tehtävä: Etsi satasen sanoja

 • Etsi sanoja, joiden kirjainten arvojen summa on juhlavuoden kunniaksi pyöreä 100 €.

Variaatioita

 • Ei etsitä satasen sanoja, vaan esim.
  • kympin, kahdenkympin, kolmenkympin jne sanoja
 • Mikä on Suomen arvokkain kaupunki?
 • Laaditaan helpompia kirjaimien arvotaulukkoja, esim:
  • vokaali = 2, konsonantti = 3
  • vokaali = 7, konsonantti = 8
  • vokaali = 12, konsonantti = 13 jne
 •  Alkuaineet
  • Mikä on arvokkain alkuaine?
  • Minkä kemiallisen yhdisteen arvo on sata?
   • Käytä arvotaulua tai alkuaineen järjestyslukua
   • Esimerkki:   H2O = H + H + O
    • Arvotaulusta: 8 + 8 + 15 = 31
    • Järjestysnumeroilla: 1 + 1 + 8 = 10

Tehtäviä taulukkolaskentaa apuna käyttäen

 1. Tee kirjaimien arvotaulukko käsipelillä
  • Laadi edellä kuvattu kirjaimien arvo -taulukko.
 2. Tee toinen taulukko
  • Kopioi edellinen taulukko uudeksi taulukoksi
  • Helppo: Laadi kaava(t), joiden avulla kirjaimien arvot arvotaan satunnaisesti ja automaattisesti.
  • Vaikeampi: Laadi kaava(t), niin että kaikille kirjaimille arvotaan satunnaisesti ja automaattisesti eri arvot.
 3. Tee sanan arvon laskentataulukko
  • Laadi kaava(t), joiden avulla soluun syötetyn sanan arvo lasketaan toiseen soluun.
 4. Tee sanalistan sanojen arvonlaskentataulukko
  • Leikkaa ja liimaa sanalista sarakkeeseen A.
  • Laadi kaava(t), joiden avulla kunkin rivin sarakkeeseen B lasketaan sarakkeessa A olevan sanan arvo.
  • Korosta satasen sanat käyttämällä ehdollinen muotoilu (conditional formatting) -toimintoa.
Mainokset